Déclaration de confidentialité

Diningcity B.V., gevestigd aan Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.diningcity.nl
Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
020 486 67 29
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diningcity B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Diningcity B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Diningcity B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Diningcity B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Diningcity B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor 1 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Diningcity B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Diningcity B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Diningcity B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Diningcity B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Diningcity B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diningcity B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Diningcity B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diningcity B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]


Amsterdam, 1 juli 2019

Questions fréquemment posées

Vous pouvez réserver et annuler gratuitement dans la plupart des restaurants. Vous payez l'addition au restaurant. Certains restaurants demandent un petit acompte, qui est clairement indiqué lors de la réservation.

Si vous avez perdu votre mail de confirmation, envoyez un email a [email protected].

Si vous avez profité de votre réservation, alors vous recevrez automatiquement un email qui vous invite à donner votre avis sur votre expérience vécue. Dans l'email, cliquez sur 'commenter' afin de laisser un commentaire.

Pour chaque réservation effectuée, une confirmation est envoyée sur l’adresse email que vous nous avez donné. Cela peut prendre quelques minutes. Rien reçu ? Alors regardez dans votre boîte spam.

Les restaurateurs prennent en compte vos demandes particulières. Vous pouvez transmettre votre demande sur le formulaire de réservation.

Les boissons ne sont pas incluses. Chez les restaurants qui proposent une offre All Inclusive, les boissons sont comprises ! Pour les autres offres, ceci n’est pas valable.

Pas de soucis ! Si vous voulez modifier la réservation, cliquez sur le lien que vous avez obtenu sur le mail de confirmation. Vous pouvez également prendre contact avec nous pour transmettre une modification.

Oui, vous pouvez toujours annuler sans frais. Veuillez noter que vous pouvez annuler en ligne jusqu'à 8 heures à l'avance.

Si vous avez versé un acompte, vous pouvez annuler jusqu'à 24 heures avant votre réservation. Le montant que vous avez payé à l'avance sera alors automatiquement remboursé sur votre compte. Veuillez noter que si vous annulez moins de 24 heures à l'avance, le restaurant conservera votre acompte pour couvrir le coût de la table. Nous sommes séparés de cela, tout problème causé par cela doit être résolu en communication avec le restaurant.

Vous pouvez annuler votre réservation à partir de l'e-mail de confirmation : Cliquez sur "Gérer les réservations" dans l'e-mail et cliquez sur le bouton "Annuler la réservation". Si vous avez créé un compte, vous pouvez aussi le faire facilement en allant dans "mes réservations". Vous pouvez également nous contacter au numéro de téléphone +31 20 486 67 29 ou par courriel à [email protected].

Offres de restaurants Diningcity

Je souhaite recevoir les meilleures offres de Diningcity.

Villes populaires

Bekijk alle restaurants
Inscrivez votre restaurant

Vous êtes restaurateur et vous souhaitez promouvoir votre restaurant sur ce site web. Inscrivez-vous dès maintenant !

S'inscrire gratuitement

Toutes les villes